Хүчирхэг сүнс сахиус

Бүх Ars Goetia чөтгөрүүдээс чөтгөрийн сахиус, Talismans & Rings. Үр дүнд хүрэхийн тулд Чөтгөрийн хүчийг ашигла